Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Istorija

Časlav Klonimirović – prvi vladar koji je Užice uvrstio u srpsku državu

Istorija o kojoj se malo priča

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Kroz svoju dugu istoriju Užice je bilo keltsko, rimsko odnosno vizantijsko, srpsko, tursko i na kraju opet srpsko.

Srbija je i 3 veka pre Nemanjića imala svoju vladarsku dinastiju Vlastimirović (u nekim izvorima i Vojislavić i Višeslavić). Kako je to bio običaj u tadašnjoj Srbiji sin bi ime oca uzimao kao prezime pa smo tako imali prezimena Mutimirović (sin Mutimirov), Branović (sin Branov) pa i Klonimirović (sin Klonimirov, a praunuk Vlastimira osnivača dinastije).

Časlav Klonimirović je bio srpski vladar koji je, najverovatnije sa titulom kneza, vladao Srbijom tokom druge četvrtine X veka. On je poslednji poznati vladar iz dinastije Vlastimirovića, koja je Srbe dovela na Balkansko poluostrvo i jedan od njenih najznačajnijih predstavnika.

Uz podršku Vizantije i uz odobravanje Bugarske obnovio je srpsku država čija uloga je trebala da bude da štiti severnu granicu Vizantije od upada Mađara. Godine 928. nakon smrti bugarskog cara Simeona stvaraju se uslovi za obnavljanje srpske države. U ovom periodu srpska država nije imala tačno definisane granice a za teritoriju Srbije smatrane su teritorije sa etničkim Srbima. Prema vizantijskim i franačkim izvorima zapadna granica Časlavove države bila je Dalmacija i to je prvi put da se naš kraj zvanično nalazi u okviru srpske države.

Kao što je već navedeno najveći protivnici nove srpke države bili su Ugari. Nakon nekoliko uspešnih bitki protiv mađarskih velikaša 960. godine nakon iznenadnog noćnog napada u Sremu, Časlav je zarobljen od strane mađarske vojske. Ubrzo nakon toga Časlav je zavezanih nogu i ruku živ bačen u reku Savu.

Sa smrću Časlava ugašena je i dinastaija Vlastimirović i usledio je raspad srpske države.

Postavlja se pitanje zašto se u našem društvu ne govori više o ovoj dinastiji, već se za početak srpske srednjovekovne države vezuje dinastija Nemanjića. U srednjem veku crkva je imala ulogu beleženja i prenošenja istoriji, shodno tome život Nemanjića, koji su bili veliki ktitori i zaštitnici crkve, je podobno evidentiran. S druge strane Vlastimirovići su delom bili pagani a delom pravoslavci pod uticajem Vizantijske crkve.

Ove godine mnoge ulice u našem gradu, dobile su nove nazive a jedna od njih je i Ulica Kneza Časlava Klonimirovića.

Izvor: uzice online

REKLAMA
2 Komentara

2 Comments

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne