Na današnji dan osnovana je Užička republika

Prva slobodna teritorija u okupiranoj Evropi

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Na današnji dan pre 82 godine osnovana je Užička republika, jedina oslobođena teritorija u tada okupiranoj Evropi.

U borbama za osobođenje Užica i stvaranje slobodne teritorije na prostoru Zapadne Srbije učestvovalo je 13 partizanskih odreda. Takođe i 4 četnička odreda, iako su imali naređenje od strane Draže Mihailovića da se ne upuštaju u sukob sa Nemcima, samoinicijativno su se priključili borbama.

Užice je oslobođeno bez ispaljenog metka. Nemci su u koloni dužoj od 6 kilometara u kojoj se nalazilo 1217 vojnika napustili Užice 21. septembra. Videći da se steže obrug oko grada Nedićevi žandarmi i Pećančevi četnici počeli su da beže iz grada 23. septembra. Nemci su istog dana bombardovali skladište municije u Krčagovu.

Užice je bilo veoma bitna strateška tačka za borbu protiv Nemaca zbog fabrike municije i rezerve Narodne banke u srebru. Vlast je bila podeljena između četnika i partizana, gde je glavni štab partizana bio u Užicu a četnika na Ravnoj Gori i Požezi.

Partizani su izbegavali korišćenje reči republika, neželeći da izazovu nelagodu stanovništvu da partizani žele da preuzmu vlast. Tokom svog trajanja, republika je bila meta negativne propagande od strane Nedića i Ljotića, ali i samog Mihailovića, koji je smatrao da se u partizanskim odredima ne nalaze Srbi već Bugari, Jevreji, Mađari i muslimani.

Do oružanih sukoba između četnika i partizana dolazi krajem oktobra kada četnici pokreću sveopštu ofanzivu. U borbama sa partizanima preživeli su teške poraze a uspeli su da ostvare kontrolu nad Gornjim Milanovcem. Iako su posle bitke na Trešnjici partizani imali četnike u obruču, u strahu od rasplamsavanja građanskog rata oni su pušteni da se povuku. Partizanski zarobljenici predati su Nemcima od strane četnika.

Do pada Užičke republike dolazi posle bitke na Kadinjači 29. novembra. Oko 200 vojnika Radničkog bataljona imalo je za cilj da spreči napredovanje nemačke divizije ka Užicu dok se iz grada evakuiše rukovodstvo i ratni materijal ka Zlatiboru i dalje ka Sandažaku. U borbama na prevoju Kadinjača koja su uglavnom bila prsa u prsa, poginuli su svi članovi Radničkog bataljona. Tokom povlačenja preko Zlatibora partizani su pretrpeli velike gubitke od strane četničkih odreda.

Izvor: uzice online

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search