Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Istorija

Sedamdeset devet godina od oslobođenja Užica

Dan kada je poslednji nemački vojnik napustio Užice

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Užice je jedan od retkih gradova koje je u Drugom svetskom ratu imalo tu sudbinu da dvaput bude oslobađano. Prvi put 24. septembra 1941. godine kada je i osnovana Užička republika a drugi put 16. decembra 1944. godine.

Užice je oslobođeno skoro mesec dana nakon osolobađanja Beograda od strane Crvene armije. Razlog tome jeste što se Užice nalazilo na pravcu povlačenja nemačke Armijske grupe E, koja se povlačila iz Grčke i Makedonije. Armijsku grupu E činilo je preko 350 000 vojnike sa pratećom mehanizacijom i opremom. Strateški važna mesta za Nemce u našem regionu bile su pruga u Mokroj Gori, gde su bitke vođene sve do sredine januara, i mostovi na Drini ka Višegradu.

Požega je oslobođena 12. decembra kada su se preostale jedinice povukle u Užice. Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i užičkog NOP odreda oslobodile su Užice posle borbe sa nemačkom 104. lovačkom divizijom na prilazu gradu. Posle borbe i skoro 100 poginulih nemačkih vojnika, ostaci nemačke divizije su se povukli u pravcu Višegrada, a partizanski borci su kasno u noć ušli u osobođeno Užice.

Izvor: uzice online

Popularne